Eugenia Dumitraşcu – Pictura între exhuberanță și rigoare

La 3 ani după dispariția artistei, expoziția a comemorat prezența Eugeniei Dumitrașcu în viața artistică a Timișoarei. Cu acest prilej s-a lansat albumul monografic Eugenia Dumitraşcu. Pictura între exuberanţă şi rigoare, de Constantin Prut, editat de Fundaţia Interart TRIADE, în cadrul programului „Maeştrii Timişoarei”.

În prezentarea volumului, autorul afirma: ” Cunoscută ca o graficiană de vocație, prin preeminența desenului, deopotrivă suplu, expresiv și riguros, Eugenia Dumitrașcu încorporează în arta sa, în egală măsură, valorile picturalului, utilizând cu rafinament resursele culorii. Tehnica mixtă adoptată într-o formulă personală, cuprinzând lazururi, reveniri stăruitoare, diluări de materie, un colaj discret și, uneori, un grafism alb de sinteză, îi îngăduie să obțină prodigioase efecte de spațiu și atmosferă, de acorduri cromatice prețioase sau de modalități subtile, în game unitare. Tonalitatea afectivă generală poartă o amprentă predominant senină și echilibrată, iar transfigurarea rămâne cu rădăcinile și ecourile în esența realului și a umanului. Prezența sa de aproape patru decenii în peste 30 de expoziții personale, în saloane oficiale, în expoziții jubiliare și colective, din țară și de peste hotare, realizarea unor lucrări de artă monumental-decorativă, la care se adaugă fructuoasa activitate pedagogică desfășurată la Facultatea de Desen – sunt jaloanele afirmării și confirmării Eugeniei Dumitrașcu printre artiștii reprezentativi ai mișcării plastice timișorene”. (Eugenia Dumitrașcu, Fundația Interart Triade, Timișoara, 2001, p. 5).

În cadrul evenimentului, s-a dezvelit, de asemenea, bustul artistei realizat de către sculptorul Victor GAGA.