Simona Nuţiu Gradoux şi Michel Mazzoni: Onde /Wave

Expoziția celor doi artiști (reuniți prin proiectul ”Diplomatic Art”) reprezintă întâlnirea dintre viziuni, emoţii, moduri de percepere diferite ce creează o “ţesătură” sofisticată, fragmentată, expresie foarte elocventă a lumii în care trăim. Artiştii oferă alternative de lectură a unei lumi fărâmiţate în trăiri individuale.

Cei doi artişti rezidenţi în Franţa –şi-au numit expoziţia Onde /Wave, sugerând instabilitatea şi poezia mişcării interioare.

Simona Gradoux reflectează asupra formelor identitare, neputându-le fixa într-o entitate stabilă, fermă. Lucrările sale sunt reveniri, căutări, tatonări asupra  eului, pe care îl caută în multitudine şi serialitate (Identitate I, II, III …VI). Mişcarea transformată în durată se regăseşte şi în lucrarea  Quelques metres de souvenirs / Câţiva metri de amintiri.  Un lung şir de capsule de nucă protejează efemerul unor trăiri trecute, dându-le corp.  Timpul evanescent este  materializat şi ascuns într-o coajă de nucă. Frumoasă metaforă a non-trecerii…

Ceea ce este la Simona Gradoux undă fragilă a timpului-amintire sau a timpului-eu, la Michel Mazzoni este undă, halou, umbră a spaţiului. Centrul în jurul căruia se creează această reverberare a spaţiului  este Japonia. Artistul realizează un proiect al acelui loc, încercând să surprindă atmosfera de linişte şi împăcare, de aşezare în spaţiu pe care o cultură ca aceea a Japoniei o propune. Spaţiul-imagine „oferă o tăcere palpabilă”, cum se exprimă artistul, iar acea „tăcere nu ia formă, dar afectează ceea ce este în jurul ei, oferind atmosferă”.

Franţa, Belgia, România, Japonia – sunt ţările cu care cei doi artişti sunt în contact, dar ţările pe care le reprezintă cei doi nu sunt doar Franţa sau România amintirilor Simonei Nuţiu, originară din Timişoara, nici Japonia căutărilor lui Michel Mazzoni. Spaţiile pe care expoziţia Onde /Wave le explorează pe simeze se află la confluenţa dintre real şi imaginar, dintre  o interioritate problematică şi a lume caleidoscopică în care spaţiul şi timpul se mişcă în unde /ondes / waves, pe care artistul încearcă să le capteze vizual.