Paul Neagu: Opera ca hermeneutică vizuală / Timisoara

Creaţia lui Paul Neagu (1938-2004) s-a construit între Est şi Vest şi a devenit reprezentativă pentru o sinteză culturală europeană, realizată prin apropierea acestor două spaţii culturale. Format în anii 1960 la Academia de artă din Bucureşti, el s-a stabilit în Marea Britanie în 1970, aducând cu sine o tradiţie culturală a obiectului artizanal, cu un vădit simţ pentru materialitate. În lucrările lui din tinereţe sau de maturitate, Neagu a fost mereu receptiv faţă de material, pe care l-a perceput cu senzualitate. (…)

Construcţia conceptuală a operei lui Paul Neagu a primit mai multă profunzime şi sens, în momentul în care artistul a început să facă conexiuni între diferitele idei şi elemente enunţate de el anterior. Treptat, şi-a constituit un întreg sistem de ordonare mentală, prin care asocia formele geometrice simple – triunghiul, dreptunghiul şi cercul cu diferitele niveluri – cel individual, social şi cosmic. Cu ajutorul acestui sistem, el a început să coreleze toate creaţiile sale vizuale – fie desene, picturi, obiecte, instalaţii şi performance – într-un ansamblu unitar şi coerent, intitulat de el artă generativă.

Începând cu 1975 interesul lui Neagu s-a concentrat asupra unui obiect sculptural, care, prin forma lui, reuneşte în spaţiu câteva elemente fundamentale în conceptele sale artistice. Odată cu acest obiect sculptural, numit Hyphen şi considerat „generator” de forţă vitală artistică, a luat naştere, în decurs de câţiva ani, un întreg sistem de obiecte care revendicau tot mai mult spaţiul. De la formele deschise, Paul Neagu ajunge la o serie de sculpturi, strâns legate între ele, ca o familie de forme înrudite. Această familie de forme a ajuns la nouă sculpturi derivând unele din altele astfel: Hyphen, Double Hyphen, Open Monolith, Fish, Starhead, Wake, Fish Over Gate, A-Cross, Edge Runner. (Prezentare: Ileana Pintilie)

Organizator: Fundația Triade

Parteneri: Muzeul de Artă Timișoara, Paul Neagu Estate România

Curator: Ileana Pintilie