Programul editorial al Fundației Triade

Consecventă misiunii sale și în directă corelare cu Programul Restituiri, ce constă în a reda circuitului larg, valori ale artei româneşti (locale şi naţionale), insuficient de pregnant fixate în conştiinţa publică în perioada totalitară, programul EDITORIAL al fundației însoţeşte şi punctează evenimentele specifice fiecărui proiect.

Obiectivele majore ale programului sunt susţinerea programelor principale ale fundaţiei, precum și stocarea pe suport editat al unor materiale, documente, imagini care constituie un importantant patrimoniu artistic şi cultural, ai căror beneficiari sunt comunitatea locală, studenţii de la facultăţile de arte, iubitorii de artă.

În cei 20 de ani de existență ai săi, Fundația a susținut efortul de editare şi publicare a peste 200 de  albume, cărţi şi cataloage ale artiștilor, structurate fie monografic, fie generațional, fie tematic sau centrate pe mediile de exprimare artistică. 

A inițiat seria dedicată ”Maeștrilor Timișoarei”, publicând monografii ale autorilor a căror prezență a marcat istoria artei în această zonă: Jecza – Sculptură / Skulpturen. Catalogul lucrărilor/Werkverzeichnis 1963-2000, O carte gândită de Sorina Ianovici-Jecza şi Georg Lecca, Fundaţia Interart Triade,  Timişoara, 2000; Simion Lucaciu, album îngrijit de Adriana Lucaciu, cu un studiu introductiv de Ioan Iovan și texte de Deliu Petroiu, Coriolan Babeţi, Negoiţă Lăptoiu, Ciprian Radovan şi Ileana Pintilie, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2003; Roman Cotoşman, album conceput şi îngrijit de Sorina Jecza-Ianovici şi Georg Lecca, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2004; Negoiţă Lăptoiu, Victor Gaga. Suflu arhaic şi modernitate, ediţie îngrijită de Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2004; Doina Pocioianu, Fundaţia Interart Triade & ArtPress Timişoara, 2006; Jecza. Sculptură în lemn, Text introductiv de Adrian Guţă, Fotografii de Andrei P. Jecza, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2006; Constantin Prut, Eugenia Dumitraşcu. Pictura – între exuberanţă şi rigoare, îngrijirea ediției de Sorina Jecza-Ianovici,  documentare şi aparat critic Crina Ifrim, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2006; Magda Ziman. Tapiseria ca spaţiu al convergenţelor fertile, concepţia volumului şi studiu introductiv: Negoiţă Lăptoiu, postfaţă şi editare în limba maghiară: Szekernyés János, îngrijirea ediției: Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2008; Ileana Pintilie, Leon Vreme. Itinerarii artistice: de la natură, la structuri cromatice abstracte, Îngrijirea ediţiei: Sorina Jecza-Ianovici, Documentare: Xenia Eraclide-Vreme, Fundaţia Interart Triade, Timisoara, 2007 Lidia Ciolac. Morfologii imaginare, Studiu introductiv: Ileana Pintilie, Îngrijirea ediţiei: Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţiei Interart Triade, Timişoara, 2008; C. Prut, Regele-bronz. Monografie Peter Jecza, text autobiografic: Peter Jecza, Selectarea materialului iconografic şi îngrijirea ediţiei: Sorina Ianovici-Jecza, Traducere în limba engleză: Cristina Tătaru, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2009; Pavel Ilie. Construcţii lirice, concepţie şi documentare: George Lecca, îngrijirea ediţiei: Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2009; Ileana Pintilie, Ştefan Bertalan. Drumuri la răscruce, antologie critică şi îngrijirea ediţiei Georg Lecca, Fundaţia Triade, Timişoara, 2010; Klára Biró Jecza şi limbajul înnoitor al creaţiei textile, Studiu introductiv: Doina Mihăilescu, documentare şi îngrijirea ediţiei: Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2012; Adalbert Luca. Arhitecturi plastice constructiviste, text introductiv: Ileana Pintilie, îngrijirea ediției: Sorina Jecza, Georg Lecca, Fundația Interart Triade, Timișoara, 2014

A publicat cărți de sinteză generațională, ce cuprind artiștii cuprinși în perioade reprezentative de creație: Timişoara. 15 fondatori ai artei contemporane / 15 founders of contemporary art, Studiu introductiv: Coriolan Babeţi, Concepţie, documentare şi selecţia materialului: Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţia Triade, Timişoara, 2009; Robert Şerban, Timişoara. [20] Artişti ai generaţiei 80, ediţia a doua, Fundatia lnterart Triade, Timişoara, 2015; Coriolan Babeţi, Timişoara tinerilor artişti. Între succesori „infideli” şi „rebeli” în căutarea unei cauze, Fundaţia Triade, Timişoara, 2012; Sorina Jecza, Sculptura timişoreană, Fundaţia Triade, Timişoara, 2010.

Fundația a editat și publicat, de asemenea, volume ce sintetizează creația timișoreană din perspectiva unei deveniri istorice a acesteia, așa cum au surprins-o exegeții ce au însoțit fenomenul artistic:  Ileana Pintilie, Timișoara între tradiție și modernitate. Pedagogia artistică în secolul al XX-lea, Fundaţia Interart Triade, & Brumar, Timişoara, 2006; Coriolan Babeţi, Atelierul de arte Timişoara, volumul I: Timişorenii, central-europenii de pe Coasta de Vest a României, Cronici de artă şi eseuri critice (revizitate) 1969-1989 cu unele post-scriptumuri 2009, Editura Fundaţiei Interart Triade şi Editura Brumar, Timişoara, 2009; Coriolan Babeți, Atelierul de arte Timișoara, Volumul II, Tomul I, II. Oaspeții orașului și punțile de aer dintre ”capitalele” artelor, București și Timișoara. Cronici de artă și eseuri critice (revizitate) 1969 – 1989 (cu post-scriptum-uri rezervate unui tom separat), Fundaţia Triade şi Brumar, Timişoara, 2010; Coriolan Babeti, Atelierul de arte Timişoara, volumul lll, tomull-111 : leşirea In larg: Venetia & New York, Editura Fundatiei lnterart Triade şi Editura Brumar, Timişoara, 2013.

Fundația s-a preocupat de seria restituirii unui patrimoniu zonal de arhitectură: Walther Konschitzky, Porţile Timişoarei, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2005; Walther Konschitzky, Arhitectura populară din Banat. Stil şi ornamentică, Desene: Joseph Ed. Krämer, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2006; Rodica Vârtaciu-Medeleț, Valori de artă barocă în Banat. Un peisaj cultural european, Fundația Triade, Timișoara, 2015.

Editura a publicat întinse studii despre creatorii care au experimentat în perioada anilor 60-70, sau a repus în circuit creația artiștilor de avangardă artistică, cum sunt scrierile despre Grupul 1.1.1. și Sigma, creația lui Constantin Flondor, Ștefan Bertalan, Doru Tulcan: Doru Tulcan, Grupul Sigma. O perspectivă, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2003; Doru Tulcan, DeseMne, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2006; Doru Tulcan, Fotografie, Texte: Alexandra Titu, Constantin Prut, Iosif Kiraly, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2008; Sigma 1. Bertalan, Flondor, Tulcan, Fundaţia Triade, Timişoara, 2013; Grup 1 + 1 + 1 Timișoara. 1966 – 1969, Fundația Triade, Timișoara, 2017;

Fundaţia a readus în sfera dezbaterii critice locul pe care şi l-a construit artistul Paul Neagu în arta contemporană, prin monografii critice, cataloage,alături de unicul volum de poezie scris de artist: Paul Neagu, The Great Sand Glass. Poems / Marele Clepsidru. Poeme, Studiu introductiv şi traducere de Carmen D. Blaga, Notă asupra ediţiei de Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţia Interart TRIADE, Timşoara, 2004; Matei Stîrcea-Crăciun, Nouă staţiuni catalitice. Studiu de hermeneutică a sculpturii abstracte • Simbolism hylesic, Triade & Brumar, Timişoara, 2012; Sorin Dumitrescu, Metanoia sau Peştele peste poartă. Schimbarea gândirii în Nouă staţiuni catalitice. Paul Neagu comentat şi desenat de Sorin Dumitrescu (carte-atelier), 201; Paul Neagu. Obiecte (re)generative, Cuvânt înainte: Horea Avram,  Documentare și notă asupra ediției: Sorina Jecza-Ianovici, Fundația Triade, Timișoara, 2014; Paul Neagu. Opera ca o hermeneutică vizuală, Preliminarii: Sorina Jecza, Studiu introductiv: Ileana Pintilie, Fundația Triade, Timișoara, 2014; Paul Neagu. Muchii infinite, Lucrări din colecția Mircea Pinte, Cuvânt-înainte de Călin Stegerean, Studiu introductiv de Simona Nastac, Fundația Triade, Timișoara, 2015; Simona Nastac, Paul  Neagu. NEXUS: Fuziuni deschise / Open Fusions, Muzeul de Artă Craiova& Fundația Triade, 2016.

Editura Fundației Triade a inițiat seria traducerilor în managementul cultural, fiind pionier al studierii acestei discipline de bază pentru administrarea actului cultural: Milena Dragicevici-Sesici, Branimir Stojkovici, Cultura – Management, mediere, marketing, În româneşte de Liubiţa Raikici şi Lucian Alexiu; Postfaţă de Corina Şuteu; Notă asupra ediţiei de Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţia Interart TRIADE, Timişoara, 2002; Jean-Michel Djian, Politici culturale: apusul unui mit, Traducere în limba română şi nota traducătorului: Mihaela Pasat, Prefaţă: Corina Răceanu, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2005; Armin Klein, Managementul proiectului cultural,  traducere din limba germană: Eleonora Pascu şi Raluca Ciortan, prefaţă de Corina Răceanu, Editura Fundaţiei Triade, Timişoara, 2005.

A editat și publicat, având-o drept autoare pe Maria Orosan-Telea, primul Ghid de artă. Introducere în arta contemporană românească, Editura Fundației Triade și Fundația Art Encounters, Timișoara, 2017.

O direcție aparte a constituit-o preocuparea pentru sculptură. De la cărți de reflecție asupra devenirii acesteia (Actualitatea paradigmei Brâncuşi, coordonator: Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2001), la cataloage, monografii ale genului sau monografii de autor, deja enunțate, sculptura a fost o constantă în editarea de carte a fundației: Kocsis Rudolf, Tárgy és szobrászat, Interart Alapitvány Triade, Triade Interart Foundation, Idea Design &Print Kiadó, Kolozsvár, 2002; Rudolf Kocsis, Obiectul şi sculptura, traducere din limba maghiară de Al.Polgár, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2003; Dumitru Şerban, Sculptură, Editura Fundaţiei Interart Triade, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2004; Georg Lecca (editor), Picior. Urmă, Texte de: Marcel Tolcea, Marin Gherasim, Oliv Mircea, Pavel Şuşară, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2005; Peter Jecza, A Road of Faith, Exegesis: Constantin Prut, Photos: Andrei Petru Jecza, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2007; Rudolf Kocsis, Sculptura între concept şi operă, Fundaţia Interart Triade, Brumar, Timişoara, 2007; Onisim Colta, A Way to Center + Rudolf Kocsis, Contrasts, Editura Fundaţiei Interart Triade, Timişoara, 2007; Pavel Ilie. Construcţii lirice, concepţie şi documentare: George Lecca, îngrijirea ediţiei: Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2009; Sorina Jecza, Sculptura timişoreană, Fundaţia Triade, Timişoara, 2010; Alexandra Titu, Constantin Prut, Ion Popescu. Sculpture / Sculptură, Forward by Răzvan Theodorescu/ Album prefaţat de Răzvan Theodorescu, Fundaţia Triade, Timişoara, 2011; Speculum: Abstract Mirroring: Paul Neagu, Peter Jecza, Vlad Olariu, Radu Cioca, Fundația Triade, Timișoara-Berlin, 2016; Peter Jecza, Lecție despre imperfecțiune, Introducere de Mihaela Velea, Cuvânt înainte, documentare și îngrijirea ediției Sorina Ianovici Jecza, texte critice Șerban Foarță, Coriolan Babeți, Fundația Triade, 2017; Sculptură. O vizită la Castelul Cantacuzino / Sculpture. A Visit to Cantacuzino Castle, volum conceput de / Album conceived by: Sorina Jecza, Eseu critic / Critical essay: Ramona Novicov, cu un eseu critic de Ramona Novicov, Fundația Triade, 2018.

Din anul 2015, editura fundației a început o serie de carte bibliofilă și una de poezie, încercând recâștigarea unui public pentru aceste domenii ale inefabilului.

În anul 2016, activitatea editorială a fundației a fost apreciată prin premiul pentru editare de carte și antreprenoriat artistic, oferit de către AFCN.