• Ianuarie
 • Februarie
 • Martie
 • Aprilie
 • Mai
 • Iunie
 • Iulie
 • August
 • Septembrie
 • Octombrie
 • Noiembrie
 • Decembrie

Book visit

Premiile Juventus se decernează de către Fundaţia Interart TRIADE din Timişoara, începând din anul 2003, în cadrul unui concurs tema c organizat alterna v pentru sculptură şi pictură, des nat ar ş lor cuprinşi în ciclul universitar (până la doctorat). Concursul se înscrie în Programul Juventus al Fundaţiei Triade de valorizare a discursului şi susţinere a prac cilor ar s ce nere.

Din anul 2004, partenerul principal al fundaţiei în organizarea acestui eveniment este Clubul Economic German / Deutschsprachiger Wirtscha sclub Banat. Acesta asigură suportul material al decernării premiilor. Intervenţia fundaţiei în cadrul parteneriatului constă în promovarea ar ş lor prin organi- zarea de expoziţii personale, editarea de cataloage, facilitarea intrării în circuitul ar s c naţional sau internaţional.