Shop & Books & Caffe

Editura Triade, Timișoara, 2016
ISBN: 978-606-8040-59-2

Format: 13 x 20 cm

Pagini: 104

Ilustratii: none

25.00 lei

Category:

În volum, poetul Aurel Șorobetea (re)scrie douăzeci și două de sonete eminesciene. Cartea are, astfel, douăzeci și două de perechi: sonetul eminescian, reperul de la care poetul a pornit, însoțit de rescrierea sa, într-un aliaj ce conține maximum jumătate din poemul inițial. Respectând riguros structura metrică a sonetului originar și preluând, în majoritate, rimele eminesciene, autorul introduce, printr-un ingenios joc intertextual, noi sensuri. Mijloacele pe care le folosește fac parte din instrumentarul poeziei proprii.

Additional information

Format

28 x 23 cm
335 ilustraţii, dintre care 177 color, 158 desene alb-negru
328 pagini