Shop & Books & Caffe

Editura Triade / Brumar, Timişoara, 2010
ISBN: 978-606-8040-11-0 + ISBN 2: 978-973-602-540-2

Format: 14 x 28 cm

Pagini: 150

Ilustratii: color

40.00 lei

Category:

Cu şapte desene de Andrei Medinski, postfaţă Adriana Babeţi

Lucrarea este o culegere a eseurilor pe tema corpului apărute de-a lungul câtorva ani în revista „Orizont” și scrise de scriitoarea Pia Brînzeu, recunoscut semiotician. Autoarea urmărește semnificațiile diverselor semne ale corporalității, făcând legătura cu istoria culturii. Volumul este însoțit de 7 desene ale artistului plastic Andrei Medinschi. Postfața însoțitoare este semnată de scriitoarea Adriana Babeți.

Additional information

Format

28 x 23 cm
335 ilustraţii, dintre care 177 color, 158 desene alb-negru
328 pagini