Shop & Books & Caffe

Fundaţia Interart Triade, Timişoara, 2003
ISBN:973-86339-1-5

Format: 18 x 25 cm

Pagini: 130

Ilustratii: color

50.00 lei

Category:

Prefaţă de Andrei Pleşu, Colecţia „Doctor mirabilis”, limba română / rezumat în limba engleză, postfaţă de Cornel Ungureanu. Întemeiată pe o teză de doctorat cu acelaşi titlu, prefaţată de Andrei Pleşu şi figurând în colecţia „Doctor mirabilis”, lucrarea plasează investigarea obiectului estetic deopotrivă în perspectiva concretitudinii imanente şi în aceea a impalpabilului metafizic – ceea ce conferă demersului complexitate şi profunzime.

Potrivit specificului inspiraţiei sale, autoarea instituie drept morfem bazal al limbajului propriu picătura, entitate înscrisă, pe scara ontologicului, atât într-o regresie, cât şi într-o progresie nesfârşită. Avem a face cu o viziune de marcată originalitate, picătura, singură sau în nenumărate combinaţii, evocând, simultan, vibratoriu, infinitul mare şi infinitul mic. Confesiunea şi autoanaliza, precum şi conturarea cadrului ideatic şi metodologic, postfaţate de Cornel Ungureanu, sunt însoţite de comentariile a numeroşi cercetători (Coriolan Babeţi, Mihai Ispir, Mihai Drişcu, Maria-Magdalena Crişan, Cristian-R. Velescu) şi de ilustraţii color.

Additional information

Format

28 x 23 cm
335 ilustraţii, dintre care 177 color, 158 desene alb-negru
328 pagini