Shop & Books & Caffe

Fundaţia Interart Triade, 2006
ISBN- 10: 973-87893-3-8; ISBN-13: 978-973-87893-3-3

Format: 28 x 23 cm

Pagini: 328

Ilustratii: color

100.00 lei

Out of stock

Category:

Desene: Joseph Ed. Krämer, Colecţia: „Patrimoniu”, limba română cu rezumat în limba germană

Lucrarea constituie investigarea unui domeniu extrem de complex, corespunzător unei etape de început de
urbanizare a comunităţilor rurale, cu forme specifice de artă meşteşugărească, manifestate în ornamentaţia în relief de tencuială a faţadelor ţărăneşti. Studierea acestor faţade pune în lumină complexele raporturi atât dintre comunităţile rurale şi cele urbane, cu toate influenţele stilistice ce decurg din aceste raporturi, cât şi gradul de apartenenţă la culturi diferite sub raport etnic, dar integrate unui patrimoniu regional omogen, parte integrantă a unui fond comun central-european.

Lucrarea este structurată pe două mari părţi, partea întâi tratând evoluţia arhitecturii populare bănăţene în secolele XVIII – XX şi relaţiile interetnice din plan cultural şi artistic în Banat pe durata ultimelor trei secole, respectiv partea a doua, care se ocupă de ornamentica faţadelor în arhitectura rurală bănăţeană.

Additional information

Format

28 x 23 cm
335 ilustraţii, dintre care 177 color, 158 desene alb-negru
328 pagini