Bogdan Rață: Minimal Feelings

Curator: Andrei Jecza

Prezentare: Alexandra Titu

Expoziția expune sculptură paretală, desen, pictură murală.

”Una dintre strategiile suprarealismului (…) este complexa sa narativitate, cu atât mai seducătoare cu cât mai laborioasă în punerea în scenă a topicii visului, cu intersecţiile sale temporale şi ambiguităţile morfologice şi spaţiale.(…). Naraţiile exploatează tipologii ale iraţionalului, oniricului, sau neliniştorului cu surse foarte diferite, de la reminiscenţele marilor structuri mitice şi nuclee arhetipale la obsesia personală, reveria istorică, prestigiul imprecis al magiei şi alchimiei, S.F.ului şi la absurdul politic. În toate cazurile, relaţia dintre spaţiu şi forme susţine un vast material narativ, chiar dacă el este doar indicat, iar alteori trama este densă de detalii sau arborescentă, satisfăcător de complicată, romanescă.

Drama, în cazul lui Bogdan Raţă, se dezinteresează de spaţiul exterior, acumulând tensiunile unor obscure istorii genetice, ale unor monstruoase sau doar simbolice mutaţii şi distorsiuni, la „scena” restrânsă a spaţialităţii şi istoriei corporale.

Sculpturile şi, inevitabil, desenele de atelier, au operat asupra figurilor reci, au primit organe suplimentare (urechi de preferinţă), sau simulacrul antropomorf s-a redus la o sinecdotică unitate-continuitate de segmente: mână-picior, şi alte situaţii similare. Stilistic, aceste lucrări exprimă o retorică a detaşării, orice empatie cu personajul fiind dezafectată de aspectul de artefact al figurii.” (Alexandra Titu, din textul de prezentare al expoziției)

În cadrul expoziției s-a lansat publicația ”1mp de artă contemporană”