Sorin Nicodim: Memoria timpului

Prezentare : Marcel Tolcea, scriitor

Recursul pe care îl face pictorul în expoziția prezentă se face la timp, la memorie. Legătura artistului este, însă, și cu spațiul.

Despre această integrare a unei memorii spațiale, vorbește criticul Ciprian Radovan în prezentarea pe care i-o făcea lui Sorin Nicodim: ”Ca mulți artişti vizuali de origine moldavă, Sorin Nicodim poartă un dat al locului, în egală măsură poetic, liric, proaspăt şi ingenios.
Subiectele sale par simple şi adesea sunt sugerate de titluri care de regulă se circumscriu fluturelui, florii, nudului feminin, sau, și mai simplu, nisipului, aerului sau aburului. Starea poetică e deservită în lucrări de un îndelung exercițiu în tehnica pastelului, respectiv de predispoziția constantă şi frumos cultivată a artistului spre echilibru şi rafinament.

Compozițiile sale par minimaliste, exceptând faptul că ele se îmbogățesc structural prin ingenioase alternări ale materiei picturale, trecând de la pastel, deci cretă, la nisip, chiar mortar, respectiv pigment înglobat în pastă picturală propriu-zisă, pe bază de ulei sau acrilic. Deseori în ele se integrează desene executate lejer sau se structurează componentele compoziționale constituite din dreptunghiuri ori pătrate, alternate cu suprafețe gestuale, abordate liber.

Dezinhibat, pictorul realizează armonii inedite în care accentul cromatic, adesea singular, de exemplu un albastru celest, un roşu intens sau un violet pal, ori un ton cald lânga altul cald, neutru sau rece, este susținut de griuri complexe, armonios înlănțuite.”