Call rezidențe curatoriale. Centrul pentru sculptură și spațiu

Fundația Interart TRIADE invită la Timișoara curatori, critici sau istorici de artă români în cadrul programului REZIDENȚE CURATORIALE. Centrul pentru sculptură și spațiu.

Tema: Dinamica devenirii sculpturii

Tema propusă este configurată de dinamica pe care dezvoltarea artelor vizuale o evidențiază, anume modificarea paradigmei ”sculpturii”, ca formă tradițională de expresie spațială, tridimensională, cu o tradiție milenară consemnată de istoria artei, în arta contemporană.

Rezidențele se vor desfășura în două etape, de câte două săptămâni:
➝ Rezidența de vară: 1 iulie – 14 iulie (2 săptămâni, cu eventuala decalare a perioadei, în funcție de evoluția restricțiilor datorate COVID19). Rezidența se va constitui într-o perioadă de documentare (vizite de ateliere, de instituții, de expoziții)
➝ Rezidența de toamnă, de elaborare a unui proiect curatorial (1 octombrie – 14 octombrie)

Selecția participanților la rezidență:
➝ Vor fi selectați 2 candidați, pe baza unei scrisori de intenție de maxim 2 pagini care să specifice proiectul avut în vedere și un CV, însoțit de portofoliul candidatului.

Înregistrare:
➝ Candidaturile se înregistrează între 20 – 30 mai 2020.
➝ Aplicația se trimite online la adresa fundația.triade@gmail.com

Condiții oferite:
➝ Candidații admiși beneficiază de o remunerație în cuantum de 6.800 lei brut și decontarea cheltuielilor de drum și cazare în perioada rezidenței.
➝ Proiectul va fi promovat printr-un film și materiale tipărite.
➝ Candidații selectați vor avea oportunitatea de a-și desfășura perioada de rezidență la Casa Jecza, gestionată de Fundația Triade din Timișoara.

Legatară a sculptorului, casa, devenită Jecza Museum, deține un spațiu de cca 1.200 mp, folosit ca factor coagulant în jurul ideii de artă: galerie de artă contemporană, spațiu al colecției artistului, cu peste 350 de obiecte de sculptură, bibliotecă de specialitate, cu un bogat material de studiu (istoria artei, monografii, albume și cataloage de artă, albume și cataloage de sculptură, studii teoretice etc). Colecția deține, de asemenea, lucrări de sculptură ce reflectă tendințele sculpturii contemporane – creația grupului Sigma, a artistului Paul Neagu. Parcul de sculptură al fundației, situat în imediata proximitate, expune peste 40 de lucrări de artă de for public (Roman Cotoșman, Peter Jakobi, Aurel Vlad, Mircea Roman, Dumitru Șerban, Peter Jecza etc).
Întreg acest context creează o ambianță inspirativă, învederând, în egală măsură, o adevărată vocație pentru întâlnirile cu arta.

Categorii

Arhiva

Categorii

Arhiva