Timișoara Contemporary

Expoziția Timișoara Contemporary reunește două generații de artiști care marchează istoria artei timișorene începând din anii 1960 și până astăzi – un proiect îngrijit de Andrei Jecza într-un spațiu excepțional din Timișoara – la fosta Cancelarie de Razboi a orașului de pe Strada Vasile Alecsandri Nr.1. Pentru ultimele 5 zile de vizitare a acestui proiect, vă rugăm să vă faceți, programare online, legea și situația excepțională de acuma nu permite un număr mai mare de 10 vizitatori concomitent în spațiu.

Invitați să îngrijim această expoziție, ne-am propus să creăm o punte peste generații, să prezentăm actualitatea actului creativ, indiferent de vârstă și limbaj. “Ideile curg în aer”, spunea sculptorul Peter Jecza. Arta contemporană nu are naționalitate, nu cunoaște limite spațiale, granițe, nu are pașaport, nu are culoare politică și nici vârstă. Atemporalitatea expresiei artistice stă la baza acestei expoziții și la selecția artiștilor. Există idei care curg, un dialog transgenerațional între artiști – un astfel de exemplu ar fi Liliana Mercioiu Popa și Miki Velciov, care continuă idei legate de perspectivă și relația imuabilă între natură și matematică, între percepție și realitate, idei lansate de Paul Neagu sau Constantin Flondor și Doru Tulcan în cadrul grupului Sigma. Un dialog imaginar peste timp există și între Mircea Popescu și Roman Cotoșman. Și chiar dacă limbajul abstract, plin de umor aparent, îl îndepărtează pe Mircea Popescu de arta-rugăciune, neo-suprematistă a lui Roman Cotoșman, amândoi artiști reușesc totuși să esențializeze prin mijloace formale foarte apropiate o lume interioară a trăirilor foarte sensibile, descompuse geometric. Într-o lectură superficială, am putea confunda lumea psihedelic-onirică a lucrărilor lui Ciprian Radovan din perioada anilor 1970 cu simple experimente cromatice, ele însă inaugurau în acele vremuri ideea de instalație interactivă, de experiență imersivă care invita publicul într-un univers tridimensional prin mijloacele picturii bidimensionale. Această formă de iluzie halucinantă a unui vis devenit realitate o experimentăm și în fața picturilor lui Laurian Popa și Petrică Ștefan. Sculpturile strălucitoare ale lui Peter Jecza, asemeni unor păsări maiestoase în repaus, tronează expoziția și o ancorează în realitatea în care natura își revendică drepturile și dărâmă zidurile atent construite, la fel cum reușește să sugereze și Dacian Andoni în desenele sale extreme de subtile.

În cele mai multe cazuri există un punct foarte important de întâlnire în cariera artiștilor aleși. Credem în importanța Școlii de artă de la Timișoara, în maeștrii formatori și în viitorii maeștri care, la rândul lor, continuă să inspire și să formeze noi generații de artiști. – Text introductiv de Andrei Jecza

Artiști expuși: Roman Cotoșman, Constantin Flondor, Peter Jecza, Paul Neagu, Ciprian Radovan, Doru Tulcan alături de Dacian Andoni, Laurian Popa, Liliana Mercioiu-Popa, Mircea Popescu, Bogdan Nueleanu, Petrica Ștefan și Miki Velciov.

Organizator: Primăria Municipiului Timișoara

Partener: Fundația Triade

Categorii

Arhiva

Categorii

Arhiva