SPECULUM. Abstract Mirroring / Berlin

Expoziția a reunit 4 artiști ce fac parte din generații succesive – de la cea consacrată (Paul Neagu, Peter Jecza), la cea care reprezintă ultimul val al artei contemporane românești (Vlad Olariu și Radu Cioca) -, a căror practică este atașată sculpturii.

Programul elaborat de ei  este divers, întrucât fiecare artist încearcă, în cheie personală, să răspundă provocărilor pe care contextul contemporan, atât de complex, îl produce. Intenţia expoziției a fost de a semnala spaţiul unei noi problematici plastice, menite să ilustreze continuitatea / discontinuitatea zestrei brâncuşiene.

În încercarea de a capta punctele care leagă discursurile formale pe care ei le propun, expoziția a apelat, curatorial,  la ciclul de lucrări ale lui Peter Jecza dedicat Oglinzii și a propus lectura, prin cheia oglindirii, a unui proces ce evoluează spre structuri formale tot mai abstractizate. Posibil drum al sculpturii spre arta conceptuală, ce relevă o continuitate de profunzime între artiști cu practici, aparent, distante. Oglindire multiplă, ca epurare a materiei sculpturii, până se cerne de pe ea tot ce ține de particular și rămâne reflexul său ideal,  abstract.

Acestui proces de rafinare a formei îi răspunde ciclul New Hyphen din creația lui Paul Neagu, în care este pregnant vizibil modul în care tridimensionalul se epurează, prin reducție formală, abstrasă, ajungând la relieful ce va face legătura între lucrările sculpturale și desenul sau pictura așezate în limitarea bidimensionalității.

Reliefurile lui Vlad Olariu marchează o altă etapă a acestui proces al ”filtrării” formei sculpturale spre esența sa abstractă, pentru a ajunge, la Radu Cioca, la exprimarea ideii, a  conceptului, fără a mai recurge la mediul sculpturii.

Expoziția a reprezentat un dialog fertil între artiști preocupați de noi forme de expresie ale artei contemporane, ce ilustrează modul în care sculptura contemporană se inseră, pe de o parte, în tradiția celei anterioare, iar pe de altă parte, în căutările de natură formală, stilistică sau de semnificație pe care le incumbă timpul modern. Parcursul pe care îl urmează  artiștii selectați a stat sub semnul puterii oglinzii și a vizat revelația invizibilului – punctul spre care converge multipla oglindire, așa cum definește Jurgis Baltrusaitis, cunoscut filosof al culturii, acest proces.

Artiști: Paul Neagu, Peter Jecza, Radu Cioca, Vlad Olariu

Curator: Andrei Jecza

Talk: Horea Avram

Cello: Alexandra Guțu