Diet Sayler: Norigrame

Prezentare: Livius Ciocârlie, Ileana Pintilie şi Marcel Tolcea

Diet Sayler este un nume important în lumea artei. Plecat din Timişoara, se simte legat de mişcarea artistică înnoitoare a anilor 60 şi de Roman Cotoşman, cu care a păstrat o prietenie de o viaţă.

Expoziţia prezentată la Galeria TRIADE aduce imagini fotografice ale Norigramelor – forme monocrome, al căror nume aglutinează etimonul Noris (numele vechi, medieval al Nürnberg-ului) + (en)grame („urmă lăsată”).

În monografia asupra operei artistului prezentată la vernisaj, Marcello Faletra califică Norigramele lui Diet Sayler drept expresia unei „atracţii secrete pentru incompletitudine, fragmentar, cifre scripturale”, „semne ale unei scriituri ale cărei fragmente sunt dispersate, o specie de codice secret”…

La vernisajul expoziției s-a lansat şi monografia Diet Sayler. La pittura non mente   / Painting does not lie, volum editat la Magika Edizioni, Messina, şi apărut pentru România sub egida Fundaţiei Interart Triade şi Fortuna Arte, Messina.

Recital de flaut cu muzică contemporană: Vlad COLAR