Daniel Brici: Povești din drum

Curator: Andrei Jecza, Prezentare: Smaranda Vultur, Organizatori: Galeria Jecza, Fundația Triade

Conceptul curatorial de la care porneşte expoziţia este legat de ambivalenţa tematică care îl  preocupă pe artistul Daniel Brici, ambivalenţă ilustrată chiar de subiectul ales de artist. Pe de-o parte, poveştile pe care ni le povesteşte Brici sunt romantice, vorbesc de istoria unui popor, a unei culturi nomade, prezintă o viziune melancolică asupra simplităţii şi fericirii, relevată de personajele lui Brici, pe de altă parte, tematica abordată de artist anunţă cu acuitate o problemă socio-politică extrem de gravă şi alarmantă. Aceste “poveşti din drum” ascund, deseori, realităţi terifiante, reţele întregi mafiote care exploatează persoane ca cele ilustrate de Brici, de etnie rroma. Daniel Brici deschide astfel o poartă a semnificaţiilor plurivalente, legate de aceste comunităţi marginale, dar foarte prezente, în diverse forme, în contextul prezent, autohton şi străin. Daniel Brici creează poveşti şi lasă poveştile să se nască, creează imagini şi imaginile nasc stereotipii, preconcepţii, sentimente şi resentimente. Daniel Brici creează şi deschide o lume relativ tabu până acum în interesul artistic contemporan. Această provocare interesează, pe această realitate s-a construit acest proiect expoziţional şi, bineînteles, pe acest fenomen ce pendulează între provocare şi melancolie, sentiment şi resentiment expoziția mizează.

Expoziția a prilejuit lansarea revistei 1mp de artă contemporană nr.2