Shop & Books & Caffe

Fundaţia Interat TRIADE, Timişoara, 2006
ISBN-10: 973-87893-4-6; ISBN-13: 978- 973-87893-4-0

Format: 24 x 24,5 cm

Pagini: 132

Ilustratii: desene de Adriana Lucaciu

45.00 lei

Category:

Colecţia „Maeştrii Timişoarei”. Îngrijirea ediției de Sorina Jecza-Ianovici, documentare şi aparat critic Crina Ifrim.

Lucrarea publicată este o monografie a artistei Eugenia Dumitraşcu, cuprinzându-i opera organizată pe cicluri tematice. Lucrarea este însoţită de un studiu al istoricului şi criticului de artă Constantin Prut şi de un bogat material documentar în Anexe: date biografice, crestomaţie de texte critice, confesiuni ale artistei publicate în periodice, referinţe bibliografice, iconografie, activitate artistică şi expoziţională.

Additional information

Format

28 x 23 cm
335 ilustraţii, dintre care 177 color, 158 desene alb-negru
328 pagini