Materia vie / Responsive matter

Curator: Alina Serban

Expun artiștii: Dan Vezentan, Ambrus Nimbert, Ioana Sisea, Adrian Kiss, Alexandra Satmari

Materia este locul în care sensibilul și speculativul, observația empirică și exercițiul aproprierii se întrepătrund, însăilând în și prin formă ipostazele unor realități alternative care ne pot inspira și ne pot provoca să trăim diferit prezentul.

Materia cu decupajele sale spațiale și temporale devine subiectul acestei expoziții care ne invită să parcurgem alături de artiștii Adrian Kiss, Ambrus Nimbert, Alexandra Satmari, Ioana Maria Sisea, Dan Vezentan o succesiune de momente singulare care nu sunt străine de o înțelegere a materialului ca „posibilitate pură”. Lexiconul subiectiv astfel constituit (răchită, oțel, tablă, blană artificială, săpun, piele matlasată) trebuie citit într-o dublă cheie. Pe de o parte, interesul artiștilor pentru predispozițiile anumitor tipuri de materiale, pentru principiile de ordonare și constituire formală se află într-un raport imediat cu istorii de viață personală și, pe de altă parte, acțiunea de însuflețire a materialului se transformă dintr-un simplu exercițiu de așezare în spațiu într-un demers de punere în relație a anumitor teme înscrise imaginarului
contemporan.

Astfel, prin acțiune artistică, materia reacționează, prinde viață și, dincolo de calitățile sale naturale sau de proprietățile atribuite, vine cu promisiunea de a împărtăși stările ambivalente și viziunile contradictorii — poetice, intimiste și radicale, — ale obiectului sculpturii astăzi.