Re:METAL 2021

Fundația Triade este onorată să fie partener al proiectului Re:METAL. SCULPTURA 2021, alături de Primăria Reșița.

Evenimentul de dezvelire a lucrărilor de sculptură va avea loc luni, 6 decembrie 2021, ora 14:00, la Hala Minda Reșița.

ORAȘUL SCULPTAT DE ARTĂ

Proiectul Re:METAL 2021, dedicat sculpturii monumentale, are ca finalitate, aproape utopică, reformularea estetică a oraşului prin artă. El valorizează contextul aniversării în anul acesta a 250 de ani de „foc continuu” la Reșița și, operând cu acest simbol al arderii continue, contribuie la structurarea unui demers estetic angajat, dezvoltând ideea, atât de dragă lui Gropius, a operaţionalităţii formei pure, echilibrate şi frumoase, în modelarea socială.

Adresat unui oraş în renaștere și reconversie, proiectul acordă sculpturii în metal statutul de element apt să coaguleze și să consolideze în jurul său o identitate colectivă, într-un demers ce presupune o viziune culturală pe termen lung și o perspectivă holistică asupra interconectivității.

Proiectul a propus realizarea a 6 lucrări de sculptură în metal, de cca 4-6m înălțime,  ale unor artiști care reprezintă valori de certă recunoaștere națională și internațională, apți să atragă vizibilitate și să impună un standard estetic înalt. Dialogul stilistic care se conturează între lucrări vorbeşte concludent despre  diversitatea pistelor investigate de artiştii antrenaţi în proiect şi, în aceeaşi măsură, despre o anume amprentă stilistică ce îi reunește. 

Se regăsesc în perimetrul concentrat al acestei expuneri lucrări ce aparţin filierei neoconstructiviste, definitorie pentru modernitatea  anilor ’60, explorări ale unui trecut cultural deja prelucrat, ca substrat referenţial de modernitatea târzie, şi un expresionism provocant. 

Putem urmări dialogul dintre lucrarea lui Constantin Flondor, TRIGONA, transpusă după unul dintre experimentele „îmbinărilor de bare” triunghiulare din perioada neoconstructivismului practicat de gruparea 1.1.1., , cu lucrarea lui Ingo Glass, RĂSĂRITUL SOARELUI, cu dinamismul său obţinut cu elemente foarte restrânse, deopotrivă formale şi cromatice, conţinut în jocul funcţional al plierii spre un plan sau al dezvoltării tridimensionale, printr-o mişcare de generare a planurilor. 

Tot ca variantă de redare a proiectului constructivist este și lucrarea BRÂURI, cu maxima sa sobrietate formală, transpusă de Roman Cotoşman după unul dintre semnele sale din perioada de trecere spre arta concretă. Semnul vertical al coloanei suprapune peste fondul originar al temei, atât de bogate în reverberaţii simbolice, dincolo de preocupările formale, și referinţa culturală la Brâncuşi, a cărui coloană infinită marchează un semn de graniţă al universului modernist.

Alături de acestea, lucrarea ÎMPLINIRE a lui Peter Jecza urmăreşte, la rândul său, o mişcare de creştere şi înşurubare ascendentă în spaţiu a formei. 

Referirea la un trecut profund implantat în istorie – univers deja însușit de modernismul postbelic – contaminează, în lucrarea DAVID ȘI GOLIAT a lui Aurel Vlad, marea tradiție sculpturală a Europei, dominată de autoritatea semnului antropomorf, de experiențele postmodernității, care hibridează semnele. Vechiul expresionism suprarealist părăseşte dramatismul, pentru acest joc pe multiple planuri. 

Lucrarea MÂINI a lui Doru Covrig transformă în monument un fragment al corpului uman dislocat, secţionat conform unor legi independente de configuraţia sa organică. Lucrarea face parte dintr-o sferă mai largă de strategii, a căror poetică constă în construirea semnificației prin reconvertirea simbolică a părții.

În afara diversității mijloacelor formale, lucrările acoperă o diversitate a tehnicilor, materialelor sau finisajelor folosite: lucrări din tablă de metal sudată, din metal tăiat, intervenții de culoare sau metal zincat.

Bazându-se pe ideologii estetice diferite, pe procedee artistice diferite, toate aceste lucrări vorbesc despre prezenţa autoritară a artei în câmpul configurării şi dezbaterii sociale. (Sorina Jecza, curator)

Companiile partenere ale Primăriei Reșița, care s-au alăturat în acest exercițiu inovativ, sunt:
S.C. PAB Romania S.R.L. Arad, o companie de contrucții industriale și civile
S.C. Plastomet S.A. Reșița, care produce structuri metalice, ansamble sudate, pe lângă confecțiile metalice ușoare, și
S.C. Spaleck S.R.L Reșița, specialist de frunte pentru prelucrarea suprafeţelor, care se definește prin „Forward thinking since 1869”
S.C. Jecza S.R.L. Timișoara, companie specializată în mică producție a lucrărilor de artă.

Proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.