Mirajul Politic

Politicul a reintrat în preocupările artei după tentativele de eliberare a esteticului de orice supliment de sens extraestetic, atitudine ce a primit interpretări diferite în segmentul istoric al clivajului Est-Vest, delimitat politic în deceniile cinci-nouă ale secolului trecut. Complexa relaţie cu domeniul conflictual al politicului, cu cenzurile şi provocările acestui segment al realităţii în care arta se consideră legitimată să intervină, capabilă să participe decisiv, să comenteze, să determine evenimente şi situaţii sau vectori de opinie, fără a monopoliza toată energia creativă, generează o spectaculoasă pluralitate de producţii artistice, dar mai ales de atitudini, diferite ca ţinte vizate şi ca tipologii ale retorismului imagistic utilizate/elaborate. Expoziţia pune în dezbatere un anume tip de investire a actului artistic, caracterul polemic al angajamentului artistic la fel de evident în cazurile ce se revendică de la condiţia estetică sau se desolidarizează de estetic. Prin conţinutul imaginilor, evenimentul circumscrie şi aspectele politicului care definesc, din perspectiva artiştilor, actualitatea, cu zonele sale fierbinţi, şi opţiunile la fel de legitime ale creatorilor de artă retoric critică pentru mediumuri şi soluţii de limbaj diferite. Epuizarea densităţii semantice a termenului de alternativ, atribuit artei, polemic, lasă loc acestei diversităţi de opţiuni.

Expoziţia „Mirajul politic” reuneşte şase artişti cu preocupări convergente ca angajament critic, dar diferiţi ca stil, practici de medium şi tip de implicare, de la acţiunea socială directă, concretă, devenită nucleu al comentariului estetic, la transpunerea în puritatea convenţiilor tradiţionale ale reprezentării.

Expoziţia constă din lucrări de grafică monumentală, de pictură, fotografie, sculptură, artă digitală (videofilm prelucrat ditgital), obiect, si performance propuse de opt artişti cunoscuţi pentru angajamentul lor în comentarea realităţilor politice, sociale, culturale: Teodor Graur, Marilena Preda Sânc, Petru Ilieşu, Ioan Augustin Pop, Alexandru Rădvan, Bogdan Raţă. Proiectele lor, ce răspund provocării conceptului curatorial, descriu segmentele care vor articula expoziţia, ansamblu relevant pentru atitudinea faţă de violenţă – Alexandru Rădvan, Bogdan Raţă, aspectele sociale ale derapajelor economice – Marilena  Preda Sânc, Petru Ilieşu, dezinteresul politic faţă de cultură – Ioan Augstin Pop, inconsistenţa istorică a retoricilor politicului – Teodor Graur.

Curator: Alexandra Titu