Leon Vreme: Structuri Cromatice

Cuvânt de deschidere:  criticul de artă Ileana PINTILIE.

Recital : Alexandra Guţu – violoncel, Gabriel T. Popa – vioară, Sorin Dogaru – pian.

Vorbind despre pictura sa, artistul declara : ”Lucrările mele, aşa cum se prezintă celui ce le privește, cu incizii şi zgrafitări profunde în materia picturală, nu sunt altceva decât autoportretul meu fizic şi temperamental.

Fac pictură dintr-o profundă plăcere de a mă lupta cu materia, cu stratul dens de culoare, neexprimând altceva decât stări sufleteşti, frământări interioare sau tensiuni ale perioadei în care mă exprim. Pornesc de la forme naturale sau imaginare şi sunt prea puţin ancorat în cotidian”.

Expoziția a reunit 32 de lucrări realizate în ulei pe pânză din ciclul ”Structuri cromatice”.

Cu acest prilej a fost lansat albumul monografic Leon Vreme – Itinerarii artistice: de la natură la structuri cromatice abstracte, editat de Fundaţia Interart TRIADE, în cadrul programului Maeştrii Timişoarei.