Ion Vlasiu. Poveste cu năluci

Expoziția preia selecția făcută de Galeria Quadro din Cluj-Napoca în cursul anului 2018, prezentând acele domenii ale activității artistice a lui Ion Vlasiu care nu au fost deloc sau doar parțial integrate în cadrul operei acestuia: obiecte găsite (crengi, rădăcini și pietre), desene, fotografii și sculpturi colorate din anii 1960-1980.
Expoziția prezintă, alături de obiectele găsite, sculpturi de lemn, desenele înrudite cu acestea și fotografiile artistului. Limbajul frust al figurilor desenate duc spre sursele „primitive” ale artei, spre lumea desenelor de copii, formele fiind înrudite cu nălucile văzute în obiectele găsite.
În fotografiile cu sperietori, artistul surprinde acele forme de creativitate populară care se intersectau adesea cu practicile artistice moderne: ready made, obiect găsit. Ritmurile găsite în lemn, nălucile desenate, sperietorile și pietrele fotografiate contribuie toate la o sinteză artistică organică a lui Ion Vlasiu, trădând un orizont de gândire larg, o înțelegerea a unității surselor vitale ale naturii și omului. (Extrase din textul curatorial – Székely Sebestyén György).

Născut în 1908, în satul Lechința, de pe Valea Mureșului, imaginația și gândirea lui Ion Vlasiu au fost puternic marcate de lumea satului și de natură. Studiile de artă și le-a făcut la Cluj, la Școala de Arte Frumoase. A debutat „furios”, organizând, între 1930-1936, nu mai puțin de șase expoziții personale. În acestea, alături de lucrările de o eleganță spirituală înrudită cu gândirea antropozofică și estetica Art Deco, se conturează acel filon care va reprezenta vocea proprie a lui Vlasiu.
Căutând înțelegerea profundă a materiei, artistul va ajunge, într-un interviu din 1936, la constatarea că: „Indiscutabil este un ritm cosmic animator care se manifestă cu o logică elocventă și indestructibilă.”