Ioan Aurel Mureșan – Semnele zidului / Signs on the wall

Fundația Interart TRIADE și Jecza Gallery sunt încântați să vă prezinte expoziția

Ioan Aurel Mureșan – Semnele zidului
curator: Andrei Jecza

Vernisaj 15 februarie 2023, 19:00

Ciclul „Semnele zidului” (1985-1989), expus pentru prima oară public, este mărturia deopotrivă artistică și umană a unui timp istoric căruia pictorul Ioan Aurel Mureșan i-a captat pulsația deznădăjduită, până în pragul căderii regimului comunist.

Lucrările artistului optzecist explorează pictura din unghiul materist al unui neo-expresionism marcat de fervoare sălbatecă și de forța unui gestualism sumbru. Pictura exprimă conștiința unei consubstanțialități cu universul primar, a unei identificări între energiile vitale ale cosmosului și un eu ardent care se exprimă prin culoare, materie brută și o maximă libertate de tratare a figurativului.

Prin acest eveniment se susține programul Capitalei Culturale Europene Timișoara 2023

Expoziția este deschisă în perioada 15 februarie – 15 aprilie 2023
Galeria Jecza (C.Martirilor 1989 nr. 51/52-53, Timișoara)
marți-sâmbătă 11:00-19:00, duminică & luni, pe bază de programare +40 722 666 445

EN

Fundația Interart TRIADE &  Jecza Gallery are pleased to present the exhibition

Ioan Aurel Mureșan – Signs on the Wall
Curated by Andrei Jecza

Opening Feb. 15th, 7pm

The cycle “Signs of the Wall” (1985-1989), exhibited for the first time, is both an artistic and human testimony to a historical time whose desperate pulse was captured by the painter Ioan Aurel Mureșan, up until the final moments of the communist regime.

The works of Muresan explore painting from the materialist angle of neo-expressionism, marked by savage fervour and the force of a sombre gesturalism. The painting expresses an awareness of a consubstantiality with the primary universe, of an identification between the vital energies of the cosmos and an ardent self that expresses itself through colour, raw material and a maximum freedom of treatment of the figurative.

The exhibition can be visited between Feb. 15 to Apr. 15 at Jecza Gallery (C.Martirilor 1989  51/52-53, Timișoara)
Tuesday-Saturday: 11:00-19:00, Sunday & Monday, by appointment +40 722 666 445