Expoziţie Paul Neagu & Roman Cotoșman

Expoziţia, cuprinzând doar lucrări ale unui artist, Paul Neagu, pune, de fapt, în relaţie, doi artişti : Paul Neagu şi Roman Cotoşman.

Lansare de carte

Paul Neagu, The Great Sand Glass. Poems / Marele Clepsidru. Poeme, Studiu introductiv şi traducere de Carmen D. Blaga, Notă asupra ediţiei de Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţia Interart TRIADE, Timşoara, 2004. [limba română / engleză,  format: 16 x 24 cm,258 pagini, facsimil alb-negru ]. ISBN:973-86339-0-7

Volumul este o traducere în două sensuri : textele originale, inedite, au fost concepute de autor în engleză şi română. Traducerea s-a făcut, ca atare, din engleză în română şi din română în engleză, volumul fiind complet bilingv.

Volum interesant, ilustrativ pentru ceea ce s-ar putea numi poezie spaţială sau, în egală măsură, sculptură poetică, ambele situate pe suportul metafizic, profund reflexiv şi vizionar, al inspiraţiei. De altfel, textul propriu-zis alternează cu elocvente modele grafice, asimilate discursului lingvistic, după cum şi, invers, deseori, schiţa, desenul asimilează enunţul. În aceste împrejurări tema ar putea fi chiar relaţia dintre misterul absolut şi gestul comunicării vizual-discursive. Studiul introductiv şi traducerea sunt semnate de Carmen Blaga.