Eastern Neighbours. Another beginning.

Artiştii selectaţi în proiectul  Another Beginning fac parte din generaţii succesive, de la Peter Jecza (n.1939), la foarte tinerii Bogdan Raţă sau Rudolf Varna. Programul artistic elaborat de ei  este divers, întrucât fiecare artist încearcă, în cheie personală, să răspundă provocărilor pe care contextul contemporan, atât de complex, îl produce. Intenţia expoziției a fost de a semnala doar spaţiul unei noi problematici plastice, menite să ilustreze continuitatea /discontinuitatea zestrei brâncuşiene.

Elementul care leagă toate aceste demersuri este recursul la valorile mai stabile ale memoriei culturale, ale tradiţiei – fie că aceasta se numeşte „garderoba bunicului”(la Rudolf Kocsis), sau „zestrea satului” (şiştarul lui Bogdan Raţă), sau reprezintă o simbolică mai larg culturală (Cupola pentru pământ a lui Dumitru Şerban, ori Cina cea de taină a lui Luigi Varga).

Într-o lume care „începe”, care se „naşte”, dar care nu este încă structurată,  artiştii prezenţi în expoziţie propun câteva repere de siguranţă, care să poată aduce substanţa unei lumi autentice. În pragul unei reformulări a spaţiului cultural european, Another Beginnind nu credem că înseamnă rupturi şi discontinuităţi mutilante, ci noi forme de continuitate şi îmbogăţire reciprocă.

Artiști participanți: Stefan Calarasanu • Remus Irimescu • Peter Jecza • Rudolf Kocsis • Linda Menczel • Cosmin Moldovan • Gheorghe V. Muresan • Bodgan Rata • Dumitru Serban • Nada Stojici • Joseph Tasi • Luigi Varga • Rudolf Varna