Denisa Curte – Oicumena

Expoziţia OICUMENA – SCULPTURĂ se înscrie în programul lansat de Fundaţia TRIADE   “2005 – Anul sculpturii la Fundaţia TRIADE” se conjugă cu intenţia fundaţiei de a lansa tineri artişti a căror valoare merită afirmarea.  

În catalogul expoziției, Alexandra Titu afirma:

”Sculptura Denisei Curte, ce aparţine foarte tinerei generaţii de artişti, afirmă un angajament, în definitiv temerar, în susţinerea caracterului obiectual al prezenţei artistice, într-o etapă a artei contemporane dominată de strategiile , tehnicile şi câmpurile problematice ale postproducţiei. Afirmarea dependenţei obiectului artistic de însăşi obiectualitatea sa  concretă se nuanţează de o delimitare şi mai acuzat tradiţionalistă, prin opoziţia faţă de utilizarea obiectelor ready made şi crearea unor forme noi, cu funcţie declarat estetică şi cu o materialitate preţioasă proprie, funcţionând prin aportul semantic şi prin calităţile substanţiale ale materiei, utilizare  ce o separă de tendinţele ataşate de reciclajul materiilor, formelor, şi chiar ideilor (fluiditatea materiei în timpul transpunerii formei, receptivitatea sa la polisare, duritatea compactă a volumului finit).

În aceeaşi măsură însă, tânăra sculptoriţă se delimitează şi de funcţiile comemorative, descriptiv figurative, ale sculpturii, preocupându-se de un discurs formal ale cărui probleme sunt propuse de relaţia între fluiditatea materiei, complezenţa sa faţă de anumite impulsuri energetice configurative (Sufătorii), sau de raportul între forma convexă, ferm delimitată în spaţiu, şi deschiderile spaţiale pe care polisarea suprafeţei de bronz o deschide, ca reflexivitate speculară şi, în fine, de jocul combinatoriu între forme, ce se grupează sau se asamblează pentru a alcătui un întreg.

Uneori, în acest dialog dintre materie, volum, energie solidificată şi suprafaţă intervine aportul unui discurs grafic, suprapus, incizat suprafeţei, şi care introduce un reper referenţial care semnalează localizarea temporală a obiectului în actualitate (seria Fruct cibernetic). Desenul superficial imită un circuit integrat. Alte figurine, vag antropomorfe –  prin poziţionare şi ca socializare (figurine grupate), suportă incizia unor semne mai curând arhaice, labirintice (Declinarea gândirii). Această suplimentare de mesaj extinde limitele unui modernism reconsiderat în premisele autonomiei estetice, nu prin contrazicerea acestei autonomii autoritare, ci prin apelul la mai multe surse de instaurare a semnificaţiei, ce nu se rezumă la discursul pur formal” (text din catalogul expoziţiei Denisa CURTE, Oicumena – sculptură)

Expoziţia a fosti însoţită de prezentarea unui film despre lucrările artistei.

Filmul, muzica expoziţiei şi fotografiile din cadrul expoziţiei sunt creaţii ale lui Daniel DOROBANŢU.