Barbara Deller-Leppert: Fotografie

Cuvânt de deschidere: Gelu Sfaiţer, Recital flaut: Doru Butoi

Artistă germană cu o bogată experienţă în domeniul fotografiei, consultant al Galeriei Thomas din München, profesor la Academia de Artă U5 şi la Academia de Presă din München, Barbara Deller-Leppert își alege drept temă de reflecţie raportul fragil dintre clipa ce trece, fugace şi urmă, umbră, rest

Lucrările Barbarei Deller-Leppert sunt asemenea urme ale trecerii clipei.

De la fereastra vagonului de tren sau din maşină, artista încearcă să capteze în staticul unei imagini, fuga, mişcarea, curgerea ei în timp, dar ceea ce rămâne în ramă este doar o urmă evanescentă a fugii, o irizaţie, un rest.

În momentul intrării în ramă realitatea concretă îşi pierde contururi, fermitate, stabilitate. În acelaşi timp însă, în rama tabloului se strecoară o emoţie fulgurantă, se aşterne un freamăt de nostalgie, se naşte discret o clipă mai încăpătoare decât clipa ce trece.