Victor GAGA – 75

Cuvânt de deschidere: criticul de artă Negoiţă Lăptoiu și dr. Mihai Dragomirescu

Recital de muzică barocă cu ansamblul LA FOLLIA

În cadrul  expoziției,  a fost lansat albumul  monografic făcut artistului.

Negoiţă Lăptoiu, Victor Gaga – suflu arhaic şi modernitate, ediţie îngrijită de Sorina Jecza-Ianovici, Fundaţia Interart TRIADE, Timişoara, 2004. [Colecţia „Maeştrii Timişoarei”, limba română, format: 24,5 x 25,5 cm, 132 pagini, ilustraţii alb-negru şi color].ISBN:973-86339-4-X

Lucrarea este un album care conţine lucrările artistului plastic Victor Gaga. O primă secţiune a albumului, semnată de istoricul de artă prof. dr. Negoiţă Lăptoiu, urmăreşte evoluţia artistului de la primele manifestări de artă până la formele cultivate astăzi. Lucrarea conţine Bibliografie, o Biografie, o Antologie de texte critice.