Mirajul politic / Veneția

Organizatori: FundațiaTriade, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, în colaborare cu Galeria “Totem Il Canale

Artiști: Teodor Graur, Marinela Preda Sânc, Alexandru Rădvan, Aurel Vlad, Ioan Augustin Pop, Matei Băjenaru, Sorin Oncu.

Proiectul reuneşte artişti români contemporani, diferiţi între ei ca experienţă, abordare şi generaţie, dar apropiaţi prin tematica şi interesul comun pentru „mirajul politic”: Teodor Graur, Marinela Preda Sânc, Alexandru Rădvan, Aurel Vlad, Ioan Augustin Pop, Matei Băjenaru, Sorin Oncu.

Proiectul dedicat „mirajului politic” continuă relaţia între artă şi politic, în contextul noilor conflicte ideologice şi al presiunilor economice într-o lume globală. Această relaţie constantă cunoaşte diverse grade de dependenţă a artei faţă de politic, a angajării conflictuale cu universul puterii. Arta se poate impune ca instrument de impact maxim în discursul politic, în asocierea politicului sau ca autoritate critică, corozivă, demistificatoare, acuzatoare în faţa instituţiilor puterii.

Despre acest proiect, iniţiat în 2009, curatoarea Alexandra Titu afirmă: „Artiştii actualităţii iau ca teme situaţii şi fenomene sociale generate în spaţiile marginale ca România la nivel social de mirajele care recurent au susţinut fenomenul nomadismului şi emigraţiei, motivat profund de crizele economice, deconstruiesc cu gravitate sau umor alibiurile noilor politici economice şi sociale, efectele unei dezindustrializări la fel de brutale şi accelerate ca şi industrializarea regimului comunist, conţinuturile reale ale unor termeni aparent inocenţi vehiculaţi de mass media.

Lucrările lor se referă simultan sau diferenţiat la responsabilităţile locale ale politicii naţionale şi la strategiile deschiderilor şi închiderilor succesive ale integrării/excluziunii. Grupul restrâns este selectat dintre artiştii constant implicaţi în comentariul politic, autori ai unor acţiuni şi comentarii imagistice incisive, dar cu deschidere culturală complexă, care dă generalitate pachetului imagologic, chiar dacă unele dintre creaţii, cum sunt cele semnate de Matei Bejenaru, se bazează pe evenimente concrete. Ei ating acest câmp problematic fierbinte cu instrumente de limbaj, de la realismul actual (Ioan Augustin Pop) la ironia premizelor ideologice ale ierarhizărilor în jocul dominaţiei politice (Teodor Graur), realismul simbolic (Aurel Vlad), metafora abstractă (Marilena Preda Sânc, Sorin Oncu)”.