Începând din luna aprilie 2010, Colegiul Naţional Bănăţean a devenit beneficiarul proiectului POSDRU 19/1.3./G/ ID 38 652 cu titlul: „Formarea continuă a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip <blended learning>”. Proiectul este co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar din regiunea de vest a ţării noastre.

Obiectivul general al proiectului este: îmbunătăţirea performanţelor personalului didactic debutant şi definitiv prin perfecţionare. Echipa de implementare estimează că efectul pozitiv pe temen lung este că grupul ţintă va putea să îşi diversifice expertiza specifică procesului de învăţământ şi că se va putea adapta mai uşor şi mai adecvat la cerinţele unei educaţii centrate pe elev care are nevoie de competenţe superioare pentru a face faţă cerinţelor societăţii cunoaşterii.

Obiectivele specifice pe care ni le-am stabilit sunt:
1.dezvoltarea competenţelor de autocunoaştere si de autodezvoltare la cadrele didactice;
2.sprijinirea debutului în cariera didactică;
3.dezvoltarea carierei didactice prin ameliorarea proiectării, a învăţării şi a evaluării elevilor ;
4.dezvoltarea competenţelor de utilizare a TIC de către cadrele didactice;
5. formarea şi dezvoltarea competenţelor metodologice şi pedagogice ale participanţilor.

Prin obiectivele specifice pe care le-am identificat, considerăm că:
1. grupul ţintă va beneficia de instrumente adecvate de adaptare la condiţii noi de derulare a activităţii didactice;
2. cursanţii se vor cunoaşte mai bine;
3. cursanţii vor avea competenţe îmbunătăţite de folosire a metodelor active de predare şi de învăţare, precum şi de utilizare a calculatorului atât de către elevi cât şi de către cadrele didactice cuprinse în proiect;
4. grupul ţintă va avea la dispoziţie un suport de curs adecvat nevoilor sale;
5. fiecare participant la program va avea posibilitatea de a se dezvolta conform cu nevoile individuale, datorită metodelor de învăţare şi de dezvoltare de competenţe de tip blended learning ( e-learning, coaching, sesiuni directe, activităţi de învăţare în medii neconvenţionale.) Pentru debutanţi beneficiile sunt majore, pentru că modulele de formare şi coachingul vor fi orientate spre aspectele practice ale ocupaţiei de profesor sau de învăţător pentru ca aceştia să-şi formeze competenţele metodologice şi pedagogice cerute de standardul ocupaţional.

Grupul-ţintă este format din două serii de câte 70 de profesori din învăţământul primar, secundar inferior şi secundar superior, din mediul rural şi urban, de la diferite tipuri de şcoli din zona de vest a ţării.

Programul de formare este inovativ, deoarece este conceput ca o succesiune de cursuri „faţă în faţă”(o dată la trei săptămâni), între care se desfăşoară sesiuni de coaching individual şi activităţi de învăţare în medii neconvenţionale, cum ar fi: Galeria „Triade”, librăria „Cărtureşti”, Opera Română Timişoara, Filarmonica de Stat „Banatul”, Complexul comercial Iulius Mall, Primăria Timişoara.

Cursurile pe care le-am conceput pentru cadrele didactice participante la programul nostru beneficiază de 40 de credite acordate de CNFP, prin CCD Timiş, care are calitatea de colaborator al Colegiului Naţional Bănăţean în derularea programului acreditat.

Cursul are o structură complexă, fiind alcătuit din două programe de formare distincte, dar convergente către competenţe generale şi specifice din profilul intelectualului contemporan, centrat pe educaţia copiilor şi a tinerilor. Cele două programe sunt: „Competenţe transdisciplinare în învăţământul preuniversitar” şi „Proiectare –evaluare didactică diferenţiată”. Fiecare are câte trei module de formare a câte 16 ore, astfel: primul program cuprinde modulele: „ Web şi Web 2.0, educaţia şi educaţia 2.0”; „ Cercetarea ca instrument în educaţie” şi „Managementul carierei”; al doilea program are modulele: „Proiectare şi evluare didactică pe nivele de dificultate”, „Evaluare pentru dezvoltare personală şi profesională” şi „Proiectul în şcoală-şcoala ca proiect”.

Echipa de implementare este alcătuită din formatori cu expertiză de cea mai bună calitate în educaţia adulţilor: manager de proiect şi formator: prof. Rodica Beicu; asistent manager formator şi responsabil de program: director prof. Florica–Maria Puşcaş; responsabil financiar: Florin Bejeriţă; consilier juridic: Alina Atanasescu; formator şi responsabil activităţi directe, prof. Alexandru Moţ; formator şi responsabil activităţi de mentorat-coaching, prof. dr. Mihaela Tilincă; formator şi responsabil acivităţi neconvenţionale prof. Ildiko Pataki. Echipa este întregită de mentorii: conf. univ. dr. Mariana Craşovan, asistent univ. Valentina Mureşan, prof. Monica Branga, prof. Mariana Boşneac, prof. înv. primar Dorina Lobonţ. De asemenea fac parte din echipa noastră prof. univ. dr. Dorel Ungureanu, prof. univ. dr. Partenie Anucuţa, conf. univ. dr. Sorin Predescu, prof. Elena Samoilă, director CCDTimiş, psiholog Adela Dumitraş-Loth şi metodiştii CCD: prof. Simona Duiuleasa, prof. Aurica Rogobete, prof. Adriana Botea, prof. Călin Diaconescu. Echipa administrativă: contabil-şef Liubiţa Radivoi, secretar-şef Maria Vasiloni, arhivar Viviana Vasiloni, responsabil resurse Gabriela Ardean.

În primul an de implementare prin proiectul nostru am cumpărat echipamente specifice programelor de formare, de cea mai bună calitate, în valoare de peste 90.000 lei, bunuri care au intrat în patrimoniul Colegiului Naţional Bănăţean.

Proiectul se bucură de un interes major în rândul participanţilor actuali şi există cele mai mari şanse ca şi seria a doua să pornească sub cele mai bune auspicii.

Director, prof. Florica –Maria Puşcaş

Implicarea Fundației Triade

În orice situație de viață există un potențial de învățare și atunci am implicat profesorii în activități dintre cele mai diverse, provocatoare, altfel decât în școală sau la clasă, care să le deschidă atenția spre situații diverse, problematice.

Oferta a fost de 24 de evenimente la care au putut participa, dintre care fiecare a avut de ales 8 evenimente. În acest fel “grupele” tradiționale de cursanți s-au reconstruit în permanență, în funcție de opțiunile fiecăruia. S-a diversificat comunicarea, s-au făcut opțiuni, urmate de consecințele aferente, ca în viață: plăcere, eventual insatisfacție, regret că nu au ales altceva…

Fundația Triade a fost organizatorul, a propus evenimentele, le-a gestionat și, de asemenea, a oferit spațiul.


Planificarea activităților
Always a Student. Lifelong Learning for Teachers
Educatia artistica in proiectul de formare a profesorilor
Formarea cadrelor didactice dupa modelul < blended learning >

Comentariile sunt închise.