Manuscris Eliade
February 25 - March 05,2002
  • Expoziţia “Piatra obiect de artă” (curator:sculptorul Peter Jecza)

Cuvânt de deschidere:
scriitorul Marcel TOLCEA, autorul studiului introductiv
criticul de artă Pavel ŞUŞARĂ
Georg LECCA, editorul cărţii

  • Lansarea volumului Mircea Eliade, Note asupra simbolismului acvatic Programul RESTITUIRI

Ediţie anastatică îngrijită de George Lecca, însoţită de traducerea în limba română de Lucia Zaharescu
Lb.franceză / trad. lb. română Texte: Marcel TOLCEA (studiu introductiv)
78 pagini; 14 x 23 cm
Editare în colaborare cu Editura IDEA Design & Print Cluj
Tipar: IDEA Design & Print Cluj
ISBN: 973-85541-3-6

*  Premiul pentru ediţie bibliofilă Târgul Internaţional de Carte BOOKAREST 2002 (oferit de Asociaţia Editorilor din România);

*  Premiul pentru încurajarea noilor editori: Târgul Internaţional de Carte BOOKAREST 2002 (oferit de Asociaţia Editorilor din România şi Centrul de Carte Germană)

Critics