India la Timișoara
May 16 - May 31,2002

Programul DIALOG ( Austrian AIRLINES Timişoara Fundaţia Interart TRIADE)

Cuvânt de deschidere :
scriitorul Marcel TOLCEA
scriitoarea Adriana BABEŢI
Magdalena MĂRCULESCU, manager Austrian AIRLINES Timişoara
Sorina JECZA, directorul Fundaţiei Interart TRIADE