Date Generale

logoTriadeFundaţia Interart TRIADE
300774 Timişoara, Calea Martirilor nr.51/45
Telefon: +256-482056, Fax: +256-498670, Mobil: 0744 774724
ING BANK N.V. AMSTERDAM sucursala Bucuresti, Şos.Kiseleff nr.11-13, sector 1 Bucuresti
RO54INGB0000999902674714 RON
RO22INGB0000999903625017 EUR
SWIFT: INGBROBU

Fundaţia Interart TRIADE urmăreşte animarea unui spaţiu cultural la interferenţa dintre artele vizuale şi alte forme de exprimare artistică.

Fundaţia Interart TRIADE şi-a structurat activitatea în mod flexibil, pe mai multe programe ; fiecare program desfăşoară mai multe proiecte specifice, în funcţie de ponderea pe care programul o are în cadrul instituţiei. La rândul ei, ponderea programelor se poate modifica, modelându-se după structura situaţiilor concrete.

Programele sunt:

 1. Programul SCULPTURA XXI are drept obiective:
  – realizarea unui parc-muzeu în aer liber de sculptură care să ilustreze tendinţele sculpturii post-brâncuşiene.
  – crearea unui centru de sculptură contemporană care să constituie o bază de documentare şi stocare a informaţiilor referitoare la artiştii care activează în acest domeniu, care să promoveze artiştii români în context european şi să susţină diseminarea proiectelor de sculptură, precum şi a conceptelor vehiculate în cultura contemporană europeană în spaţiul cultural românesc.
  – iniţierea unui puternic lobby la nivelul organelor locale, pentru promovarea acelor măsuri care să ducă la mai buna gestionare şi la îmbogăţirea patrimoniului de sculptură contemporană al oraşului.
 2. Programul RESTITUIRI are drept obiective:
  – recuperarea unor valori majore ale culturii româneşti (locale şi naţionale), insuficient de pregnant/sau fals fixate în conştiinţa publică în perioada totalitară, prin expozitii,cataloage,documentare.
 3. Programul JUVENTUS este un program adresat tinerilor artişti, care îşi propune:
  – susţinerea tinerilor artişti, lipsiţi de perspective la terminarea studiilor de specialitate, discriminaţi social, din acest punct de vedere, întrucât nu se pot bucura de drepturile conferite de studiile absolvite şi care riscă să nu poată profesa meseria pentru care au o specializare foarte avansată (unii au studii de specialitate ce se întind pe o durata de 12-14 ani: 8 ani preuniversitari + 4-6 ani universitari), printr-un sistem de “pepinieră” a tinerilor creatori.
  – iniţierea unor proiecte educaţionale, în colaborare cu instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar, care vizează stimularea creativităţii, a capacităţii de sintetizare şi abstractizare, dezvoltarea spiritului critic, însuşirea limbajelor specifice de artă care să poată înlesni comunicarea la nivel artistic, mobilitatea de gândire, exprimarea proprie prin mijloacele de comunicare artistică.
 4. Programul INVITATI este centrat pe:
  – iniţierea unui dialog viu cu artişti aparţinând spaţiului dinafara Timişoarei: regional, naţional, internaţional.
 5. Programul PUBLISHING. Paralel cu programele enunţate anterior, fundaţia desfăşoară un program permanent, editorial, care însoţeşte şi punctează evenimentele specifice fiecărui proiect.Prin el, fundaţia realizează:
  – Conceperea, designul şi tipărirea materialelor publicitare necesare desfăşurării activităţii: invitaţii, pliante, cataloage.
  – Editarea volumelor apărute în cadrul editurii fundaţiei (albume, cărţi de artă, monografii de autor).

Consiliul de administraţie al Fundaţiei Interart TRIADE
Preşedinte: Sorina Ianovici-Jecza
Vicepreşedinte: Alexandra Guţu
Director executiv: Andrei Petru Jecza
Reprezentant pentru străinătate: Georg Lecca

Contact
Fundaţia Interart TRIADE Interart Foundation
RO – 300774 Timişoara
Calea Martirilor nr.51/45
Tel./ Fax:+40-256-482056
Email: fundaţia.triade@gmail.com

Parteneri

Comments are closed.