INTRODUCERE

Premiile Juventus se decernează de către Fundaţia Interart TRIADE din Timişoara, începând din anul 2003, în cadrul unui concurs tematic destinat artiştilor cuprinşi în ciclul universitar (până la doctorat). Concursul se înscrie în Programul Juventus al Fundaţiei Triade de valorizare a discursului şi susţinere a practicilor artistice tinere.

Din anul 2004, partenerul principal al fundaţiei în organizarea acestui eveniment este Clubul Economic German / Deutschsprachiger Wirtschaftsclub Temeswar. Acesta asigură suportul material al decernării premiilor. Intervenţia fundaţiei în cadrul parteneriatului constă în promovarea artiştilor prin organizarea de expoziţii personale, editarea de cataloage, facilitarea intrării în circuitul artistic naţional sau internaţional.
Până în anul 2013, premiul a fost destinat doar artiştilor din universitatea timişoreană, Facultatea de Arte şi Design devenind partenerul acestui concurs şi participând la selectarea lucrărilor câştigătoare. Începând cu anul 2014, respectiv al 12-lea an al existenţei Premiilor Juventus, s-a decis transformarea acestui concurs, prin lărgirea adresabilităţii sale.
Fundaţia Triade extinde, astfel, invitaţia de concurs, urmărind tendinţele artei emergente într-un context mai larg şi mai divers. S-a trecut, de asemenea, la creşterea gradului de competitivitate, prin implicarea unui juriu independent, format din actori importanţi ai scenei de artă naţionale şi internaţionale – curatori, galerişti, artişti.

Urmând constant succesiunea ediţiilor de concurs, am fost martori ai evoluţiei tinerilor artişti, de la emoţia primelor participări din anii I-II, până la maturizarea ulterioară. Pentru a susţine momentul începutului, fundaţia a creat un premiu special: acela al unei expoziţii personale, susţinute de un catalog personal. De acest premiu s-au bucurat Denisa Curte, Cosmin Moldovan, Bogdan Raţa, Ştefan Petrică, Kolumban-Antal Jozsef, Florin Sidău, Silvia Moldovan, Răzvan Radu, Laura Duduleanu.

INFORMAŢII DESPRE EDIȚIA 2017 A CONCURSULUI

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE
• Orice persoană aflată, în momentul aplicării, întrun ciclu de studiu universitar (*student/ ă în anul I, II, III, master sau doctorat)
• Tehnici acceptate: necondiționat
• Format: pentru formatul bidimensional, dimensiunile maxime: 150 x 150 cm; pentru formatul tridimensional: dimensiunile maxime: 100 x 100 cm

JURIUL
Maria Orosan-Telea (curator), Magda Radu (curator), Amir Shariat (colecţionar AU), Volker Diehl (galerist DE), Andrei Jecza (Fundatia Triade RO), Peter Hochmuth, Rolf Maruhn (Clubul Economic German Timisoara)

PREMII
Premiile Juventus sunt susţinute de către Clubul Economic German din Timișoara.
Premiile sunt acordate în cadrul unei expoziţii realizate cu toate lucrările selectate:
• Premiul I – 500 Euro
• Premiul al II-lea – 300 Euro
• Premiul al III-lea – 200 Euro
• Premii speciale, oferite de susţinători independenţi
• Premiul Fundaţiei Triade acordat câştigătorului Premiului I – organizarea unei expoziţii personale organizate în anul următor decernării premiului și prin publicarea unui catalog al acestei expoziţii.

Se va tipări, de asemenea, un catalog general al participanţilor selectaţi în expoziţia finală.

CALENDARUL CONCURSLUI

LANSAREA TEMEI
10 aprilie 2017

„Originalitatea în era aproprierii” este tema generală a concursului din acest an.

Odată cu Postmodernismul, conceptul de originalitate a fost pus în discuție în repetate rânduri, fie la nivel teoretic, fie prin practici artistice. Rosalind Krauss este una dintre cele mai vehemente contestatare ale acestui concept. În studiul său The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths, urmărește evoluţia relaţiei copie-original în diferite etape ale istoriei artei și ajunge la concluzia că totala reprimare a noţiunii de copie s-a produs la începutul secolului al XX-lea, odată cu apariţia curentelor avangardiste.
La sfârşitul anilor ’70, artista americană Sherrie Levine refotografia lucrări celebre ale fotografului Walker Evans și le expunea ca proprii creaţii. Acest gest radical de apropriere – pe care Rosalind Krauss îl cataloghează ca fiind o atitudine artistică tipic postmodernistă – este un exerciţiu explicit al deconstrucţiei conceptului modernist de originalitate.

Termenul de Appropriation art s-a impus în ultimele decenii și se referă tocmai la acest tip de artă care își asumă reproducerea totală sau parţială, reinterpretarea, citarea etc. Un alt teoretician celebru, Nicolas Bourriaud, cuprinde toate aceste forme de manifestare în spectrul termenului de postproducţie, termen tehnic împrumutat din domeniul audio-vizualului, dar care poate fi aplicat perfect caracterului proliferant al culturii globalizatoare.

Artiștii participanți la Concursul Juventus sunt invitați să problematizeze prin lucrările propuse relevanța termenului de originalitate, în contextul în care ideea că niciun act creativ nu poate fi izolat de moştenirea culturală a devenit un truism. Ce înseamnă să fii original, folosind în același timp, în propria creație, repere din istoria artei? Se va urmări, atât la nivel de concept, cât și la nivel de execuție, ingeniozitatea dialogului stabilit cu lucrări de artă deja existente sau cu produse culturale mai vaste.

(Prezentare realizată de Maria Orosan-Telea)

PREZENTAREA PROPUNERILOR DE CONCURS
Termen: 31 mai 2017, ora 23:59 (prin email: concurs.juventus@gmail.com)
Informaţii cerute:
• Descrierea unui concept sau o motivaţie artistică care să răspundă temei propuse, nu mai lung de 650 de semne, incluând spaţiile (română şi engleză)
• Imaginea unei lucrării corespunzătoare conceptului, la dimensiunea de 300 dpi, în format jpg sau tiff, nu mai mare de 3MB
• Descrierea lucrării: tehnica folosită, material, dimensiuni
• CV-ul participantului (română), format Word, incluzând data şi locul naşterii, studii: Universitatea, anul, specialitatea, activitate expoziţională (ultimii 3 ani, alese cele mai importante 3 evenimente/an)
• Datele de contact ale participantului (adresă, email, telefon)

JURIZAREA
Perioada : 1 iunie – 11 iunie 2017 (de către personalităţile invitate)
• Juriul va alege maximum 24 de lucrări, ce vor deveni materialul expoziţiei organizate la Timişoara
• Alegerea juriului va fi anunţată tuturor participanţilor până la data de 12 iunie 2017, ora 14:00

ORGANIZAREA EXPOZIŢIEI ŞI DECERNAREA PREMIILOR
Perioada: 12 iunie – 25 iunie 2017
• În vederea organizării expoziţiei, lucrările anunţate ca fiind selectate vor fi trimise pe adresa Fundaţiei TRIADE din Timişoara (300774 Timişoara, Calea Martirilor 51/45), până cel târziu la data de 18 iunie.
Fundaţia preia costurile transportului prin Fancourier. Lucrările trebuie transportate în condiţii de securitate (preferabil în ladă de lemn).
• Vernisarea expoziţiei cu lucrările selecţionate se va face duminică, 25 iunie, ora 11:00, în prezenţa artiştilor care doresc să participe. Prezenţa la vernisajul expoziţiei nu este asumată de către organizator.
• În cadrul vernisajului expoziţiei vor fi anunţate premiile acordate şi se vor distribui cataloagele expoziţiei.

ISTORIA JUVENTUS

2016
DADA, ADICĂ NU!
Premiul I: Dorina Laura DUDULEANU
Premiul al II-lea: Claudia BRĂILEANU
Premiul al III-lea: Malvina-Carola LIUBA
Ahmed Mihaela MERAL ▪ Daniela ANDREI ▪ Cătălin BATRANU ▪ Natalia BICA ▪ Todor Barna BOER ▪ Claudia BRAILEANU ▪ Alina CERESCU ▪ Iuliu Victor CONSTANTIN ▪ Mihaela CONSTANTIN ▪ Iulian CRISTEA ▪ Alexandru DASCALU ▪ Dorina Laura DUDULEANU ▪ Mihaela ENE ▪ David Ciprian IANCU ▪ Iulian Augustin IFTODIU ▪ Alexandru Adrian IVAN ▪ Malvina – Carola LIUBA ▪ Andrei MODORANU ▪ Andrei PĂRĂUȘANU ▪ Adrian Florin POP ▪ Elena PÎRVU ▪ Adrian POPA ▪ Mirela UNGUREANU

2014
PUTEREA SEDUCE SUFLETUL?/ PICTURĂ
Premiul I: Augustin Răzvan RADU
Premiul al II-lea: Raluca Anamaria RISCO
Premiul al III-lea: Adrian DICĂ
Bogdan ARMANU ▪ Roxana BLOJU ▪ Barna Todor BOER ▪ Adrian DICĂ ▪ Emanuel GLIGA ▪ Pavel GROSU ▪ Georgiana IANCU ▪ Iulian IFTODIU ▪ LIBOR Zsofia ▪ Lavinia LOGOFATU ▪ Diana MEREUŢĂ ▪ Alexandra MOCAN ▪ Mihai NUŢU ▪ Bogdan NUELEANU ▪ Diana OŢET ▪ Matei PACU ▪ Adrian Florin POP ▪ Augustin Răzvan RADU ▪ Raluca Anamaria RISCO ▪ Postumia RUS ▪ Mirela ŞTEFAN ▪ Andrei TUDORAN

2013
CONCAV – CONVEX /SCULPTURĂ
Premiul I: CSAVAR András
Premiul al II-lea: Ilie DUŢĂ / Ştefan PAVLIUC
Premiul al III-lea: KONCSAG Ádám

Emil Nicolae BEJENARU ▪ BŰTE Arnold-László ▪ Andra Adina Maria CIOCOIU ▪ CSAVAR András ▪ Daniel DAN ▪ Ilie DUŢĂ ▪ Eugen Lorian IACOB ▪ JAKAB Roland ▪ KÁDÁR Tibor ▪ KOLUMBÁNANTAL József ▪ KONCSAG Ádám ▪ KOVACS Ana ▪ Bogdan NUELEANU ▪ Ştefan PAVLIUC ▪ Andrei Marius PĂRĂUŞANU ▪ Vasile Alexandru TEODORESCU ▪ Eugeniu ŢIBULEAC ▪ Gabriel URSU ▪ Nicolae VELCIOV

2012
OMUL COTIDIAN /PICTURĂ
Premiul I: Emanuel GLIGA
Premiul al II-lea: Nicoleta-Claudia TROANCĂ
Premiul al III-lea: Bogdan TOMŞA

Mădălina Lucia BACIU ▪ Roxana-Bianca BLOJU ▪ Cristina Elena CIOBANU ▪ Viorel COMAN ▪ Sandrin Ilie GHERHEŞ ▪ Emanuel GLIGA ▪ Uliana GUJUMAN ▪ Georgiana IANCU ▪ Silvia MOLDOVAN ▪ Mariana NICOARĂ ▪ Magdalena PAREE-HAHN ▪ Alisa Mihaela RADEŞ ▪ Dana SMARANDACHE ▪ Bogdan TOMȘA ▪ Nicoleta-Claudia TROANCĂ ▪ Ion Marian VĂCĂREANU

2011
SCULPTURA ŞI GRĂDINA /SCULPTURĂ
Premiul I: Andra Adina Maria CIOCOIU
Premiul al II-lea: KOLUMBÁN-ANTAL József
Premiul al III-lea: Andreea RADU

BÜTE Arnold-László ▪ Andra Adina Maria CIOCOIU ▪ Ştefan CORCOŞA ▪ CSAVÁR András ▪ Daniel DAICU ▪ Daniel DAN ▪ Ilie DUŢĂ ▪ László FEHER ▪ IACOB Eugen Lorian ▪ KOLUMBÁN-ANTAL József ▪ KONCSÁG Adam ▪ Alina Melania MOMIROV ▪ PALFI Győngyver ▪ Irina Lăcrămioara PETRICESCU ▪ Andreea RADU ▪ SEBESI Mihaly ▪ Gabriel URSU ▪ VARGA Benjamin ▪ Dan VIŞOVAN

2010
PORTRET /PICTURĂ
Premiul I: Petrică ŞTEFAN
Premiul al II-lea: Daniel BRICI
Premiul al III-lea: Alexandru BACIU

Alexandru BACIU ▪ Ştefania BECHEANU ▪ Daniel BRICI ▪ Alexandra BUZATU ▪ Viorel COMAN ▪ Carmen GANEA-BAYER ▪ Emanuel GLIGA ▪ Ioana-Gerlinde GRASZL ▪ Uliana GUJUMAN ▪ Vinicius I. LEŞ ▪ Luciana LUPU ▪ Dorina MARCU ▪ Smaranda MOLDOVAN ▪ Florin MOŞ ▪ Ciprian NEGOIŢĂ ▪ Bogdan NUELEANU ▪ Mădălina POP ▪ Silvia RÂNCU TRION ▪ Andor SZABO ▪ Petrică ŞTEFAN ▪ Ionuţ VĂCĂREANU

2009
SINGURĂTATE /SCULPTURĂ
Premiul I: VIŞOVAN Dan
Premiul al II-lea: SZABÓ Csaba
Premiul al III-lea: SURDUCAN Marius

Tudor BĂNCIOIU ▪ Olimpiu Nicolae BUHAI ▪ Sorin CHIUZBĂIAN ▪ Daniel DAICU ▪ Daniel DAN ▪ Laurenţiu DIMOIU ▪ Alina DRÎGLĂ ▪ Cosmin DUMITRESCU ▪ Daniela EPURE ▪ FEHER László ▪ Sandrin Ilie GHERGHEŞ ▪ KOLUMBAN-ANTAL Jozsef ▪ Lavinia MIHĂIEŞ ▪ NAGY J. Attila ▪ Andreea-Valentina RADU ▪ Diana RĂU ▪ Dan ROŞCA ▪ Marius Dan SURDUCAN ▪ SZABO Csaba ▪ Ionuţ Eugen ŞERBAN ▪ VARGA Benjamin ▪ Dan VIŞOVAN ▪ Cătălin Valeriu ZEGREAN ▪ Manuela ZVÎC

2008
GRĂDINA VIZIUNILOR MELE /SCULPTURĂ
Premiul I: SZABÓ Csaba
Premiul al II-lea: Manuela ZVÎC
Premiul al III-lea: BIRÓ Mihaly

Marius ANCUŢA ▪ Ilie BEJENARU ▪ BERZE Imre ▪ BIRÓ Mihaly ▪ Mihai Sorin BOBEI ▪ Sorin CHIUZBAIAN ▪ Ionel COSTEA ▪ Simina Paula DAN ▪ Laurenţiu DIMOIU ▪ Cosmin DUMITRESCU ▪ Daniela EPURE ▪ Flavia HERLO ▪ Rareş ILEA ▪ Eduard ION ▪ Remus IRIMESCU ▪ KATAI Sándor ▪ KONRAD Gergely ▪ KŐVECSIKOVÁCS Imre ▪ LAKATOS László ▪ NAGY J. Attila ▪ Florin NATU ▪ Ilie Iulian PARASCHIV ▪ Alexandru PĂDURARU ▪ Andreea RADU ▪ Daniel ROŞCA ▪ Florin SIDĂU ▪ SZABO Csaba ▪ Ionuţ Eugen ŞERBAN ▪ Laura ŞONERIU ▪ VARGA Benjamin ▪ VARNA Rudolf ▪ Cosmin Alin VÂLCEANU ▪ Dan VIŞOVAN ▪ Manuela ZVÎC

2007
NATURA STATICĂ /PICTURĂ
Premiul I: Veronica-Jeanina BORONTEA
Premiul al II-lea: Aurora CĂLIN
Premiul al III-lea: Lavinia LUCA

Ştefania Florina BECHEANU ▪ Veronica-Jeanina BORONTEA ▪ Anca BRÂNZAŞ ▪ Aurora CĂLIN ▪ Sofia COCIUBAN- KLEMENCO ▪ Alice DOBRE ▪ Stelian GAGIU ▪ Sorin IOSUB ▪ Elena Diana IVĂNOIU ▪ Sandor KATAI ▪ KOLUMBAN-ANTAL Ilonka ▪ Lavinia LUCA ▪ Livia MATEIAŞ ▪ Alexandru MAZILU ▪ Mihaela MILIEŞ ▪ Smaranda-Sabina MOLDOVAN ▪ Andreea RADU ▪ Ramona RUSU ▪ Florin SIDĂU ▪ Gabriela SZLANKO ▪ Lorand TAR ▪ Rudolf VARNA

2006
COMUNICAREA /SCULPTURĂ
Premiul I: Remus IRIMESCU
Premiul al II-lea: KÖVECSI-KOVÁCS Imre
Premiul al III-lea: VARNA Rudolf

Bogdan CHIUZBĂIAN ▪ Bogdan RAŢA ▪ Daniel ROŞCA ▪ Florin SIDĂU ▪ KATAI Sandor ▪ KÖVECSIKOVÁCS Imre ▪ Ilie BEJENARU ▪ BIRÓ Mihaly ▪ LAKATOS László ▪ Remus IRIMESCU ▪ Laura ŞONERIU ▪ VARNA Rudolf ▪ Minodora VRABIE ▪ Silvestru Alexandru MUNTEANU

2005
GRĂDINI /PICTURĂ
Premiul I: Rodica RUJA
Premiul al II-lea: Carmen COMLOŞAN
Premiul al III-lea: Teodore Adrian NEGOIŢĂ

Ciprian BODEA ▪ Teodora BUZATU ▪ Aurora CĂLIN ▪ Dan CEPESI ▪ Bogdan CHIUZBĂIAN ▪ Livia COLOJI ▪ Carmen COMLOŞAN ▪ Alice DOBRE ▪ Miruna DUŢESCU ▪ Stelian GAGIU ▪ Ioana- Maria GHIURI ▪ Cristian GRAURE ▪ Marc KOPIL ▪ Adrian NEGOIŢĂ ▪ Silviu NICĂ ▪ Liliana POPA MERCIOIU ▪ Silvia RÂNCU ▪ Rodica RUJA ▪ Otilia SCRIUBA ▪ Sorin SCURTULESCU ▪ Cristian SIDA ▪ Gabriela SZLANKO ▪ Andreea TEODORESCU

2004
APA ŞI FORMELE SPAŢIALE /SCULPTURĂ
Premiul I: TAMÁS Attila
Premiul al II-lea: Linda MENCZEL

Flavius CRIŞAN ▪ Horia HUDUBEŢ ▪ FODOR Zoltan ▪ Laura DOBA ▪ Matei GAŞPAR ▪ Horia BOJIN ▪ Attila WENCZEL ▪ Claudiu TOMA ▪ TAMAS Attila ▪ KABA Zoltan ▪ Bogdan CHIUZBĂIAN ▪ Horia HUDUBEŢ ▪ FODOR Zoltan ▪ Laura DOBA ▪ Manuela MARCHIŞ ▪ Bogdan RAŢA ▪ Rodica VEREŞ POP ▪ Andreea BĂNCIOIU ▪ Cristina Mirona ŞUBRAN ▪ Cosmin MOLDOVAN ▪ Denisa CURTE ▪ Linda MENCZEL ▪ Natalia DONICI ▪ Maja BÂLDEA

2003
ÎN CĂUTAREA COPILĂRIEI PIERDUTE /ARTE

CONTACT ORGANIZATORI /PARTENERI

Fundaţia Interart TRIADE Timişoara
300774 Timişoara, Calea Martirilor 51/45
Sorina JECZA
tel.: 0744 774724
concurs.juventus@gmail.com
www.triade.ro

Kommentare sind geschlossen.