Corneliu Baba - Corneliu Baba în colecții particulare timișorene
September 12 - October 12,2001

Programul RESTITUIRI

Cuvânt de deschidere:
criticul Pavel ŞUŞARĂ / Bucureşti
istoricul de artă Maria ALBANI /Bucureşti
directorul Fundaţiei Sorina JECZA

Expoziţia a reuşit să realizeze o primă întâlnire a colecţionarilor timişoreni, care şi-au împrumutat lucrările semnate Baba, gest simbolic care îşi propunea şi aducerea mai aproape a zilei deschiderii porţilor Muzeului de Artă din Timişoara, dată de la care această instituţie va găzdui o expoziţie permanentă cu lucrările donate de văduva pictorului.

Cele 32 de lucrări expuse reprezintă o microsinteză a picturii lui Corneliu Baba, o imagine exactă şi convingătoare a acesteia, de la picturile din tinereţe, când pictorul era preocupat de acurateţea fizionomiei, până la cele din perioade mai târzii, realizate în manieră expresionistă, în care pot fi surprinse angoasa, disoluţia, degradarea.

Corneliu Baba

Critics