Actualitatea paradigmei Brâncuși
December 08,2001 - January 10,2002

Coordonator: Sorina JECZA-IANOVICI

Co-organizatori:
Consiliul Judeţean Timiş
Muzeul Banatului-Sectia de Arta -Facultatea de Arte

Cuvânt de deschidere : criticul Pavel ŞUŞARĂ / Bucureşti

Se expun lucrări de : Gheorghe APOSTU , Ovidiu MAITEC, Paul VASILESCU, Napoleon TIRON, Gh.lLIESCU-CĂLINEŞTI, Vasile GORDUZ, Silvia RADU, Duc DARIE, Aurel VLAD, Elena BOSTINA,Vlad CIOBANU, CSAPO Reka, Gh.MUREŞAN, Maxim DUMITRAŞ, Victor GAGA, SZAKATS Bela, Stefan CĂLĂRAŞANU, Ovidiu VUIA, Eugen BARZUTASI Jozsef, KELEMEN Stefan, Octavian Maxim, Peter JECZA, Dumitru ŞERBAN, KOCSIS Rudolf, Onisim COLTA, Paul NEAGU (Anglia), ingo GLAS, Bata MARIANOV si Peter JAKOBI (Germania).

A doua secţiune a expoziţiei este constituită din lucrări ale studentilor Facultăţii de Arte din Timişoara, şi se subintitulează “Generaţia 2001-anul Brâncuşi”.

  • Colocviul Actualitatea paradigmei Brâncuşi

Co-organizatori:
Centrul Cultural Francez
Consiliul Local Timişoara

Participanţi: Amelia PAVEL (Bucureşti), Gheorghe VIDA (Bucureşti), Pavel ŞUŞARĂ (Bucureşti), Sorana GORJAN (Bucureşti), Vlad CIOBANU (Bucureşti), Cristian VELESCU (Bucureşti), Ileana PINTILIE (Timişoara), loan VULTUR (Timişoara), Dumitru DABA (Timişoara), Janos SZEKERNYES (Timişoara).

  • Lansarea volumului Actualitatea paradigmei Brâncuşi

* Programul RESTITUIRI
Ib.română, 156 pagini; ilustraţii alb-negru şi color; 16 x 23 cm
Design : Pavel VEREŞ
Tipar: TRINOM Arad
ISBN : 973-96326-6-1

Volumul conţine textele participanţilor la simpozionul organizat în cadrul proiectului şi reproducerea lucrărilor de sculptură expuse în cadrul expoziţiei organizate cu acelaşi prilej.

Critics